Toàn cảnh ngày đầu tiên Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Nhật Bản
Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã được Nhật Bản đón tiếp với nghi thức cao nhất - nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay chào mừng chuyến thăm
Toàn cảnh ngày đầu tiên Chủ tịch nước thăm cấp Nhà nước Nhật Bản

Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo tỉnh Gunma thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với c

Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã được Nhật Bản đón tiếp với nghi thức cao nhất - nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay chào mừng chuyến thăm

Chủ tịch nước cùng Phu nhân và Đoàn cấp cao Việt Nam đã được Nhật Bản đón tiếp với nghi thức cao nhất - nghi thức bắn 21 loạt đại bác tại sân bay chào mừng chuyến thăm

Tác giả: ng luan - Nguồn: bbt